Vi samarbeider med håndverksbedrifter, elektrikere, rørleggere, snekkere og malertjenester som har nødvendige godkjenninger, for at alle vårt tjenester skal være fornøyd.